Dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace poskytuje dětem a mládeži v Lubech, Skalné, Plesné a Milhostově zájmové vzdělávání v době mimo vyučování a v době školních prázdnin. V našem zařízení jsou děti seznamovány s různou náplní volného času, která jim přináší uspokojení, kompenzaci a seberealizaci.

Aktuality

PŘIHLÁŠKA DO ŠD 2023/24

PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠR 2023/24- NA WEBU A NEBO OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.

DĚTSKÝ DEN

3. 6. 2023 OD 14:00 HOD. V AREÁLU ZAHRADY MŠ A DDM LUBY

30. 4. 2023

PÁLENÍ ČARODĚJNIC OD 16:00, RYBNÍK ZA SKOLOVNOU