Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů při DDM a ŠD Luby šk. rok 2019/2020

Zápisné je 250,- Kč/pololetí na neomezený počet kroužků, děti ze ŠD Luby mají kroužky zdarma.

Zájmové útvary nabízíme v lokalitách:

Přehled ZÚ - pobočka Luby:

Klub maminek

Určeno pro: pro rodiče a batolata

Zaměření: příprava dětí na MŠ, všestranná činnost v kolektivu ostatních dětí do 3 let

Schůzky: pondělí a čtvrtek od 10:00 – 12:00 hodin

Vedoucí: M. Johanová

Zahájení: 30.9. 2019

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Stolní tenis 1

Určeno pro: začínající žáky

Zaměření: sportovní aktivity ve stolním tenise pro začátečníky

Schůzky: pondělí a středa od 16:30 – 18:00 hodin

Vedoucí: M. Skálová

Zahájení: 30.9.2019

Kapacita: 12 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Stolní tenis 2

Určeno pro: všechny pokročilé žáky

Zaměření: sportovní aktivity pro pokročilé ve stolním tenise

Schůzky: pondělí od 18:00 – 19:30 hodin

Vedoucí: M. Skálová,

Zahájení: 30.9.2019

Kapacita: 12 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Řemeslná dílna

Určeno pro: žáky od 4. do 9. třídy

Zaměření: rozvoj tvořivosti, kreativity a manuálních dovedností při práci s přírodním materiálem

Schůzky: pondělí od 15:15 – 16:30 hodin

Vedoucí: Ing. Josef Holiš

Zahájení: 23.9.2019

Kapacita: 6 účastníků

Místo: dílna - Akord Kvint

KICK BOX

Určeno pro: všechny odvážné žáky, studenty i dospělé

Zaměření: sportovní vyžití dětí, nauka sebeovládání, omezení agresivního chování

Schůzky: úterý a čtvrtek od 16:30 – 18:30 hodin

Vedoucí: P. Musil

Zahájení: 1.10.2019

Kapacita: 20 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Hravá němčina 1 - začátečník

Určeno pro: žáky od 1. do 3. třídy

Zaměření: němčina hrou

Schůzky: pátek od 12:30 – 13:15 hodin

Vedoucí: M. Bartošová

Zahájení: 4.10.2019

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Hravá němčina 2- pokročilé

Určeno pro: žáky od 1. do 3. třídy

Zaměření: němčina hrou

Schůzky: pátek od 13:15 – 14:00 hodin

Vedoucí: M. Bartošová

Zahájení: 4.10.2019

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Dovedné ruce

Určený pro: žáky od 1. do 3. tř.

Zaměření: Rozvoj tvořivosti, manuálních dovedností a nápaditostil

Schůzky: pondělí od 14:00 – 15:00 hodin

Vedoucí: Bc. D. Krišková

Zahájení: 30.9.2019

Kapacita: 10 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Sportovní hry

Určený pro: pro žáky od 1. třídy

Zaměření: Rozvoj týmové spolupráce a zvýšení fyzického potenciálu

Schůzky: úterý od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

Zahájení: 1.10.2019

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Divadelní kroužek

Určeno pro: žáky od 1. do 5. tř.

Zaměření: tvořivá dramatika, recitace, pohybová improvizace

Schůzky: středa od 13:30 – 15:00 hodin

Vedoucí: H. Šimková

Zahájení: 2.10.2019

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM Luby a ŠD Luby

Mažoretky

Určený pro: pokročilé žákyně

Zaměření: hudebně pohybová průprava

Schůzky: středa a pátek od 15:30 – 16:30 hodin

Vedoucí: D. Rütová

Zahájení: 18.9.2019

Kapacita: 14 žáků

Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

HIP HOP

Určený pro: dívky a chlapce

Zaměření: hudebně pohybová průprava

Schůzky: úterý a čtvrtek od 15:30 – 16:30 hodin

Vedoucí: D. Rütová

Zahájení: 1.10.2019

Kapacita: 14 žáků

Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

Hasiči

Určeno pro: žáky od 1. do 9. tř.

Zaměření: hasičský sport a zdravověda

Schůzky: čtvrtek od 15:00 – 17:00 hodin

Vedoucí: G. Ďurčová

Zahájení: 3.10.2019

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM Luby a HZS Luby

Gymnastika

Určeno pro: žáky od 1. do 5. třídy

Zaměření: průpravná gymnastická cvičení

Schůzky: úterý od 16:30 – 18:00 hodin

Vedoucí: Musilová

Zahájení: 1.10.2019

Kapacita: 15 účastníků

Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

Florbal - žáci

Určený pro: žáky od 5. do 9. tř.

Zaměření: florbal

Schůzky: čtvrtek od 17:30 – 19:00 hodin

Vedoucí: Ing. M. Lukeš

Zahájení: 3.10.2019

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Výtvarný kroužek

Určeno pro: žáky od 1. třídy

Zaměření: výtvarné techniky a zábavné tvoření

Schůzky: pátek od 14:00 – 15:30 hodin

Vedoucí: M. Bartošová

Zahájení: 4.10.2019

Kapacita: 12 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Angličtina 1

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř. (rozdělení do skupin na první schůzce)

zaměření: angličtina zábavně a hrou

schůzky: pondělí od 14:00 – 15:00 hodin

vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

zahájení: 30.9.2019

kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Angličtina 2

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř. (rozdělení do skupin na první schůzce)

zaměření: angličtina zábavně a hrou

schůzky: pátek od 15:00 – 16:00 hodin

vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

zahájení: 30.9.2019

kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Florbal - žákyně

Určený pro: žákyně od 5. do 9. tř.

Zaměření: florbal

Schůzky: pátek od 14:30 – 16:00 hodin

Vedoucí: M. Kalina

Zahájení: 4.10.2019

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Tanečky

Určený pro: chlapce a dívky

Zaměření: taneční průprava

Schůzky: středa od 15:00 -16:00 hodin

Vedoucí: K.Šašková, J. Hanušová

Zahájení: 2.10.2019

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Přehled ZÚ - pobočka Milhostov:
Přehled ZÚ - pobočka Plesná:
Přehled ZÚ - pobočka Skalná: