Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů při DDM a ŠD Luby šk. rok 2018/2019

Zápisné je 250,- Kč/pololetí na neomezený počet kroužků, děti ze ŠD Luby mají kroužky zdarma.

Zájmové útvary nabízíme v lokalitách:

Přehled ZÚ - pobočka Luby:

Klub maminek

Určeno pro: pro rodiče a batolata

Zaměření: příprava dětí na MŠ, všestranná činnost v kolektivu ostatních dětí do 3 let

Schůzky: pondělí a čtvrtek od 10:00 – 12:00 hodin

Vedoucí: M. Čechocká

Zahájení: 17.9. 2018

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Zdravě a bezpečně

Určeno pro: žáky od 2. do 4. třídy

Zaměření: minimum pro život – základy společenské výchovy, základy první pomoci, dopravní předpisy

Schůzky: pondělí od 14:00 – 15:00 hodin

Vedoucí: D. Blažejová

Zahájení: 17. 9. 2018

Kapacita: 12 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Stolní tenis 1

Určeno pro: začínající žáky

Zaměření: sportovní aktivity ve stolním tenise pro začátečníky

Schůzky: pondělí a středa od 16:30 – 18:00 hodin

Vedoucí: M. Skálová

Zahájení: 3.9.2018

Kapacita: 12 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Stolní tenis 2

Určeno pro: všechny pokročilé žáky

Zaměření: sportovní aktivity pro pokročilé ve stolním tenise

Schůzky: pondělí od 18:00 – 19:30 hodin

Vedoucí: T. Skála,

Zahájení: 3.9.2018

Kapacita: 12 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Řemeslná dílna

Určeno pro: žáky od 4. do 9. třídy

Zaměření: rozvoj tvořivosti, kreativity a manuálních dovedností při práci s přírodním materiálem

Schůzky: úterý od 15:30 – 16:30 hodin

Vedoucí: Ing. Josef Holiš

Zahájení: 18.9.2018

Kapacita: 6 účastníků

Místo: dílna - Akord Kvint

Sportovní sebeobrana - neotevřeno pro nízky počet zájemců

Určeno pro: všechny odvážné žáky, studenty i dospělé

Zaměření: sportovní vyžití dětí, nauka sebeovládání, omezení agresivního chování

Schůzky: úterý a čtvrtek od 16:30 – 18:30 hodin

Vedoucí: P. Musil

Zahájení: 18.9.2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Hravá němčina

Určeno pro: žáky od 1. do 3. třídy

Zaměření: němčina hrou

Schůzky: úterý od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: M. Bartošová

Zahájení: 18.9.2018

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Dovedné ruce

Určený pro: žáky od 1. do 3. tř.

Zaměření: Rozvoj tvořivosti, manuálních dovedností a nápaditostil

Schůzky: úterý od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: Bc. D. Krišková

Zahájení: 18. 9. 2018

Kapacita: 10 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Sportovní hry

Určený pro: žáky od 1. do 5. tř.

Zaměření: Rozvoj týmové spolupráce a zvýšení fyzického potenciálu

Schůzky: úterý od 16:30 – 17:30 hodin

Vedoucí: Mgr. O. Taušnerová, Ing. K. Ciglerová Hrbková

Zahájení: 18. 9. 2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Tělocvična ZŠ Luby

Rybáři - neotevřeno pro nízky počet zájemců

Určeno pro: žáky od 1. do 5. třídy

Zaměření: nauka o rybolovu (teorie, praxe)

Schůzky: středa od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: S. Jaroš

Zahájení: 19. 9. 2018

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Divadelní kroužek

Určeno pro: žáky od 1. do 5. tř.

Zaměření: tvořivá dramatika, recitace, pohybová improvizace

Schůzky: středa od 13:30 – 15:00 hodin

Vedoucí: H. Šimková

Zahájení: 19.9.2018

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM Luby a ŠD Luby

Mažoretky

Určený pro: pokročilé žákyně

Zaměření: hudebně pohybová průprava

Schůzky: středa a pátek od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: D. Rütová

Zahájení: 19.9.2018

Kapacita: 14 žáků

Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

Hasiči

Určeno pro: žáky od 1. do 9. tř.

Zaměření: hasičský sport a zdravověda

Schůzky: čtvrtek od 15:00 – 17:00 hodin

Vedoucí: G. Ďurčová

Zahájení: 20. 9. 2018

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM Luby a HZS Luby

Průpravná gymnastika

Určeno pro: žáky od 1. do 5. třídy

Zaměření: průpravná gymnastická cvičení

Schůzky: čtvrtek od 14:30 – 16:00 hodin

Vedoucí: Mgr. O. Taušnerová

Zahájení: 20. 9. 2018

Kapacita: 15 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Florbal - žáci

Určený pro: žáky od 5. do 9. tř.

Zaměření: florbal

Schůzky: čtvrtek od 17:30 – 19:00 hodin

Vedoucí: Ing. M. Lukeš

Zahájení: 20.9.2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Výtvarný kroužek 1

Určeno pro: žáky od 1. třídy

Zaměření: výtvarné techniky a zábavné tvoření

Schůzky: pátek od 13:00 – 14:00 hodin

Vedoucí: M. Bartošová

Zahájení: 21. 9. 2018

Kapacita: 12 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Výtvarný kroužek 2

Určeno pro: žáky od 2. do 4. třídy

Zaměření: výtvarné techniky a zábavné tvoření

Schůzky: pátek od 14:00 – 15:00 hodin

Vedoucí: M. Bartošová

Zahájení: 21. 9. 2018

Kapacita: 12 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Angličtina 1

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř. (rozdělení do skupin na první schůzce)

zaměření: angličtina zábavně a hrou

schůzky: pátek od 14:00 – 15:00 hodin

vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

zahájení: 21. 9. 2018

kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Angličtina 2

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř. (rozdělení do skupin na první schůzce)

zaměření: angličtina zábavně a hrou

schůzky: pátek od 15:00 – 16:00 hodin

vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

zahájení: 21. 9. 2018

kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Florbal - žákyně

Určený pro: žákyně od 5. do 9. tř.

Zaměření: florbal

Schůzky: pátek od 14:30 – 16:00 hodin

Vedoucí: M. Kalina

Zahájení: 21. 9. 2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Přehled ZÚ - pobočka Milhostov:

Angličtina hrou

Určeno pro: MŠ a 1.tř.

Zaměření: angličtina hrou

Vedoucí: T. Beracková

Schůzky: pátek od 13:15 – 14:15 hodin

Zahájení: 17. 9. 2018

Kapacita: 15 dětí

Místo: ŠD Milhostov

Cvičení s hudbou 1

Určeno pro: 2. – 5.tř.

Zaměření: aerobik, zumba…

Vedoucí: S. Ježková

Schůzky: pondělí od 14:30 – 15:00 hodin

Zahájení: 17. 9. 2018

Kapacita: 15 dětí

Místo: ŠD Milhostov

Cvičení s hudbou 2

Určeno pro: MŠ a 1 tř.

Zaměření: aerobik, zumba…

Vedoucí: S. Ježková

Schůzky: úterý od 14:15 – 15:15 hodin

Zahájení: 18. 9. 2018

Kapacita: 15 dětí

Místo: ŠD Milhostov

Přehled ZÚ - pobočka Plesná:

Míčové hry 1

Určeno pro: žáky od 6. do 9. tř.

Zaměření: míčové hry

Schůzky: pondělí od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: Bc. L. Svoboda

Zahájení: 17. 9. 2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Tělocvična ZŠ Plesná

Dovedné ruce

Určeno pro: žáky od 1. do 3. tř.

Zaměření: rozvoj tvořivosti, kreativity a manuálních dovedností při práci s přírodním materiálem

Schůzky: pondělí od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: J. Lorenzová

Zahájení: 17. 9. 2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: ŠD Plesná

Aerobik

Určeno pro: žáky od 1. – 9. tř.

Zaměření: aerobik

Schůzky: úterý od 16:30 – 17:30 hodin

Vedoucí: M. Malá

Zahájení: 18. 9. 2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Tělocvična ve Spojovací ul.

Matematika plus

Určeno pro: žáky od 6. do 9. třídy

Zaměření: matematika hravě a zábavně

Schůzky: středa od 14:00 – 15:00 hodin

Vedoucí: Mgr. V. Polívka

Zahájení: 19. 9. 2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: ZŠ Plesná

Míčové hry 2

Určeno pro: žáky od 1. – 5. tř.

Zaměření: sportovní a míčové hry

Schůzky: středa od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: A. Lekešová

Zahájení: 19. 9. 2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Tělocvična ZŠ Plesná

Florbal

Určeno pro: žáky od 6. do 9. třídy

Zaměření: florbal

Schůzky: středa od 16:00 – 18:00 hodin

Vedoucí: Ing. R. Dyčková

Zahájení: 19. 9. 2018

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Tělocvična ZŠ Plesná

Přehled ZÚ - pobočka Skalná:

Výtvarný kroužek

Určeno pro: 1.- 5. třídu

Zaměření: výtvarné činnosti

Vedoucí: Michala Kirchhofová

Schůzky: úterky 16:00- 17:00

Zahájení: 18. 9. 2018

Zápisné: 250,- Kč za pololetí

Kapacita: neomezená

Místo: školní družina

Angličtina hrou

Určeno pro: 1. a 2. třídu

Zaměření: základy anglického jazyka formou hry

Vedoucí: Bc. Lenka Šimečková

Schůzky: úterky 13.00- 14:00

Zahájení: 25. 9. 2018

Zápisné: 250,- Kč za pololetí

Kapacita: neomezená

Místo: 1. st. ZŠ Skalná

Hasiči

Určeno pro: 1. – 9. tř.

Zaměření: hasičský sport, zdravověda

Vedoucí: K. Došková

Schůzky: středa a pátek 16:00- 17:00

Zahájení: září 2018

Zápisné: 250,- Kč

Kapacita: neomezená

Místo: Hasičská zbrojnice Skalná

Cvičení pro nejmenší

Určeno pro: děti do 7 let, včetně dětí MŠ

Zaměření: pohybové hry

Vedoucí: Mgr. Blanka Novotná

Schůzky: pondělí 15:30 - 16:30

Zahájení: 19. 9. 2018

Zápisné: 250,- Kč za pololetí

Kapacita: neomezená

Místo: sportovní hala

Dramaťáček

Určeno pro: 1.- 4. třídy

Zaměření: hudebně dramatické

Vedoucí: Mgr. Radka Benediktová

Schůzky: čtvrtky 14:00- 15:00

Zahájení: 20. 9. 2018

Zápisné: 250,- Kč za pololetí

Kapacita: neomezená

Místo: 1. st. ZŠ Skalná

Keramický

Určeno pro: 1. -5. třídu

Zaměření: tvoření z keramické hlíny

Vedoucí: Zuzana Pouzarová

Schůzky: pátek 14:30- 16:00

Zahájení: 21. 9. 2018

Zápisné: 400,- Kč za pololetí

Kapacita: neomezená

Místo: 1. st. ZŠ Skalná- dílny

Cvičení pro ženy a dívky

Určeno pro: starší dívky a ženy

Zaměření: step aerobik, pilates, kalanetika, posilování

Vedoucí: Bc. Eva Rothová

Schůzky: úterý a čtvrtek 17:30- 18:30

Zahájení: 18. 9. 2018

Zápisné: 250,- Kč za pololetí

Kapacita: neomezená

Místo: 1. st. ZŠ Skalná